Europees Innovatieproject Bio-economie Drentsche Aa

                                                   

 

                                                                                                         

 

Dubbel Drents en het Europees Innovatieproject Bio-economie Drentsche Aa

Het project Bio-economie Drentsche Aa heeft als doel om nieuwe ketens van agrarische streekproducten te ontwikkelen. Natuurinclusief geproduceerde landbouwproducten moeten hun weg vinden naar consumenten in het gebied en direct daarbuiten. Dubbel Drents draagt bij aan verspreiding van kennis en bewustwording van het belang van vermarkting van streekgebonden producten voor de lokale economie, zo ook voor het Drentsche Aa-gebied. Hier geteelde granen als rogge, tarwe, spelt en haver vinden al hun weg naar lokale warme bakkers voor het Dubbel Drents brood. Er wordt hard gewerkt aan brouwgerst, koolzaadolie, zuivel, vlees en honing, om ook deze producten onder het Dubbel Drents label in het Drentsche Aa-gebied en daarbuiten aan verwerkers en consumenten aan te bieden.

Het EIP-project Bio-economie Drentsche Aa wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het POP-3 Samenwerkingsprogramma van de Provincie Drenthe.

 

Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=3RmmeS7n9_4  voor een nadere toelichting op video over ons project.

 

Een presentatie over ons project en de resultaten hiervan kunt u hier zien op

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:006db3f9-fff3-431b-86db-a9ac81aebe5a

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                        Begunstigden:             

                                                       

 

 

Meer weten over het Europees landbouwbeleid en dat op het gebied van plattelandsontwikkeling?

Bezoek dan de volgende websites:

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl;

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_nl